När ABBA The Museum skulle lanseras i Sverige så sattes det skyhöga besöksmål. Utmaningen var därmed att attrahera långt fler än de inbitna ABBA-fansen, och bli ett attraktivt alternativ för svenskar och turister året runt.

Lösningen var att positionera ABBA The Museum som mer än ett museum och att bjuda in till en interaktiv upplevelse. Möjligheterna till att delta och komma närmare musiken utvecklades på museet och kommunikation bjöd in till att ”bli den femte medlemmen i ABBA”.

Säljmålet för helåret slogs redan efter fyra månader och en fjärdedel av alla tillfrågade svenskar önskade besöka ABBA The Museum.

SWEs uppdrag innefattar allt från logotyp och identitet, till varumärkesstrategi, kommunikationsplattform, designmanual, merchandise, innehåll i museet, lanseringsevent och reklamkoncept.