Utifrån insikten att mäkleri är lågintresse men bostadspriser är högintresse kommunicerar Fastighetsbyrån ”den som säljer mest, vet mest” och delar med sig att försäljningsstatistik som lockar in långt fler än de som är i processen att byta bostad.

Vi har arbetat med varumärkesstrategi, kommunikationsplattform och all reklam för Fastighetsbyrån. Från början låg fokus på att samla alla de 250 kontoren och mäklarna under en och samma flagga för att stärka varumärket och affären. Styrkan har legat i just den höga anslutningen av kontoren samt det faktum att kommunikations- och beteenderesultaten samspelade. Det vill säga, konceptet har stärkt och drivit varumärket samtidigt som det ökat leads och försäljning.