Orifarm är ett danskt läkemedelsbolag som säljer generiska receptfria läkemedel på den svenska marknaden. Utmaningen har varit att hitta ett grepp som stärker och driver försäljning för hela Orifarms produktportfölj med en begränsad budget. Genom att samla alla produkter under ett gemensamt koncept har man förenklat försäljningen gentemot apoteken och gett Orifarms varumärke och kommunikation större genomslagskraft.

Kommunikationskonceptet utvecklades till ”Tänk gult – receptfritt till rätt pris”. Genom att vara nytänkande och utmanande har Orifarm byggt ett koncept som sticker ut i bruset och bygger positiv inställning till Orifarms varumärke och produkter. Förutom en starkare position mot apoteken har Orifarm lyckats få konsument att fråga och söka efter Orifarms produkter ute på apoteken.

SWE har tagit ett helhetsgrepp kring Orifarms affärsutmaningar och har jobbat med med alltifrån portföljstrategi, varumärkespositionering, kommunikationsplattform, design och produktion för alltifrån webb, butiksmaterial, säljmaterial och reklam.