SWE lanserade konceptet ”Pantamera” tillsammans med Returpack 2004. Syftet var att på ett positivt sätt påminna om en handling och ta plats i människors vardag. 10 år senare lever ”Pantamera” fortfarande och har utvecklats till så mycket mer än ett kommunikationskoncept. Idag är det Returpacks varumärke mot konsument.