När vi började arbeta med Vasakronan var målet att Vasakronan skulle utvecklas till det starkaste varumärket i fastighetsbranschen. Då fokuserade branschen på hårda värden såsom ytor, lägen och hyror. Vasakronan såg potentialen att kommunicera gentemot en bredare målgrupp än beslutsfattare i företag och inledde ett resa med varumärket som även innefattade de som arbetar på kontoren. Med konceptet ”Stora på kontor. Större på människor” gick Vasakronan från okända till folkliga. När staten sålde Vasakronan beräknades varumärkesvärdet till nästan 5 miljarder.